Montenegro

Country Profile

Montenegro (Crna Gora in Serbian) translates as ‘Black Mountain’. About half is covered with thick forest. The poet Lord Byron described it as “the most beautiful encounter between the land and the sea”. The tiny republic has an Adriatic coastline, lowlands and high mountain ranges. Once a part of former Yugoslavia, Montenegro is one of Europe’s youngest countries, declaring independence from Serbia in May 2006. Montenegro escaped most of the devastation accompanying the violent breakup of the former Yugoslavia but was still affected by economic and political problems. Tourism is again a major part of the economy; over the last ten years Montenegro has started becoming one of Europe’s most popular tourist destinations with a rich historical heritage and stunning national parks. The younger generation often feel both ‘Mediterranean’, ‘western’ like Italians and Spaniards, whilst retaining kinship with Slavic Balkan culture. Increasingly affluent and developed, Montenegro seeks EU membership yet off the ‘tourist trail’, areas of poverty remain.

From Religion to Faith

Two-thirds of Montenegrins have an Eastern Orthodox identity; the remainder are mostly Muslim or Catholic. Few people practise their faith, however cultural identities are very strongly held, and in common with other Balkan societies, superstition dominates the thinking of many people.

There are approximately 100 evangelical believers in the whole country.  In Podgorica, the capital city, there are two vibrant churches with about 20 – 30 members in both congregations.  There is another church in the North as well as church plants in a few other communities.  Because Montenegro is a small country the body of believers is close knit, and almost everyone knows each other.

OM Montenegro

Vision statement: “to recognize needs – to act – to win and to excite people for Jesus Christ”

OM’s first contacts with Montenegro came through port visits in Kotor by the ships LogosII and Doulos. The OM Montenegro team started in autumn 2007, with three people moving to the major port city of Bar, which had no body of believers.

Language learning, cultural adaptation and relationship building were the focus of the first year.  In the beginning of 2008 “Organizacija Milosti” was officially registered as an NGO. Since then, the team has opened ‘The Living Room’, where weekly language classes and kids’ clubs are held.  Other ministry work includes working with local groups such as kindergartens, a handicap centre and visiting Roma families.  Hosting short term teams and summer programmes are also a regular part of the team ministry.

The team has the long-term goal of establishing a living church in Bar; the first step in this was launching a regular Sunday worship service (since September 2010) in ‘The Living Room’ which local people are joining on a regular basis.

With thirteen team members now serving in Bar, OM Montenegro is considering launching a second team, in another city. Will you join them?

Please contact info.me@om.org for more information.

Srpski

Montenegro (Crna Gora na srpskom) prevodi se kao ‘crna planina’.Odprilike polovina je pokrivena gustom sumom.Pesnik Lord Bajron opisao je kao’najlepsi susret izmedju zemlje i mora’. Mala republika ima jadransku obalu,ravnice I visoke planine.Nekada deo bivse Jugoslavije Crna Gora je jedna od najmladjih evropskih drzava.Proglasila je nezavisnost od Srbije u maju 2006.Crna Gora je uspela da izbegne vecinu razaranja koja su pratila nasilni raspad bivse Jugoslavije,ali je ipak bila pogodjena ekonomskim I politickim problemima.Turizam je ponovo vazan deo ekonomije;tokom poslednjih deset godina Crna Gora je postala jedna od najpopularnijih evropskih turistickih destinacija sa bogatim istorijskim nasledjem I zadivljujucim nacionalnim parkovima.Mladja generacija cesto se oseca i ‘mediteranski’ i ‘zapadno’ poput italijana I spanaca,dok su ipak u isto vreme zadrzali srodnost sa kulturom slovena na Balkanu.Sa uticajem koji raste I razvojem Crna Gora zeli clanstvo u EU,jos uvek je izvan vaznih ‘turistickih tokova’, tako da jos uvek postoje siromasne oblasti.

OD RELIGIJE DO VERE

Dve trecine crnogoraca imaju istocno-pravoslavni identitet;ostali su uglavnom muslimani ili katolici. Malo ljudi prakticno zivi ono u sta veruje;ipak kulturni identitet je veoma jak I zajedno sa drugim drustvima na Balkanu,sujeverje dominira u razmisljanju kod vecine ljudi.

Ima oko 100 evanjdjeoskih vernika u citavoju zemlji. U Podgorici, glavnom gradu,postoje dve zive Crkve sa odprilike 20-30 clanova u svakoj od ovih zajednica. Postoji jos jedna Crkva na severu kaoi osnivanje Crkava u nekoliko drugih zajednica. Obzirom da je Crna Gora mala drzava vernici su blisko povezani I skoro svi se poznaju medjusobno.

OM CRNA GORA

Nasa vizija:”Da prepoznamo potrebe-da delujemo-da zadobijemo I odusevimo ljude za Isusa Hrista.”

Prvi kontakt koji je OM imao sa Crnom Gorom je bio kada su brodovi Dulos 2 i Logos posetili luku Kotor.OM Crna Gora tim je zapoceo u jesen 2007,tako sto su se troje ljudi preselili iz glavnog grada u luku Bar,koji nije imao vernika.

Ucenje jezika ,prilagodjavanje na kulturu I razvijanje odnosa su bili u fokusu tokom prve godine.Pocetkom 2008 ‘Organizacija Milosti’je zvanicno registrovana kao NVO. Od tada je tim otvorio”THE LIVING ROOM”,gde su se nedeljno odrzavali casovi stranih jezika I klubovi za decu.Ostali rad u sluzbi je bio rad sa lokalnim grupama kao sto su obdanista,centar za lica sa posebnim potrebama I posete romskim porodicama.Biti domacin timovima koji nam dokaze u posete na kratko vreme I letnji program su takodje redovan deo sluzbe u timu.

Tim ima dugorocan plan osnivanja zive Crkve u Baru;Prvi korak ka tome je bio pocetak redovnih nedeljnih sluzbi (od Septembra2010) U ‘THE LIVING ROOM’ na koje redovno dolazi lokalno stanovnistvo.

Sa trinaest ljudi koji sada sluze u Baru,OM Crna Gora razmatra da osnuje jos jedan tim u drugom gradu.Da li ces im se pridruziti?