Bosnia and Herzegovina

For more information, check out: www.ba.om.org

In 1984, Bosnia-Hercegovina hosted the Winter Olympic Games. Eight years later, it was a place of war. Beautiful nature – ruined houses. Hospitable people – with profound emotional wounds. This is Bosnia-Hercegovina, a land of contrast.

Bosnia-Hercegovina is on the Balkan peninsula, in Southern Europe, bordered by Croatia, Serbia and Montenegro. It is divided into two entities, the Serbian Republic (49% of the territory) and the Muslim-Croat Federation (51% of the territory), with its capital in Sarajevo. The population is estimated at 4 million people, consisting of Bosniaks (44%), Serbs (31%) and Croats (17%). Major religions include Islam (Bosniaks), Orthodoxy (Serbs) and Catholicism (Croats), with evangelical Christians numbering 800-1’000 people. Due to the recent war and political instability, the country is still struggling economically. The political leadership system is corrupt and complicated and  unemployment rates are very high (50-70% in some areas). People are starting to lose hope for better future.

In the midst of  this, young Evangelical churches are spreading the Gospel of Hope. Before the last war, there were three Evangelical churches in the whole country. Now there are about 25-30 small fellowships and numbers keep growing.

OM started working in Bosnia-Hercegovina (BiH) in 1998. We now have teams in Dobrinja (Sarajevo), Bihać (a mostly Muslim town in the north-western part of BiH) and Mostar (a historical town in the south of BiH). We work very closely with the local Evangelical churches, with a desire to strengthen, support and motivate them in their ministry.

The teams in Bihać and Sarajevo focus on new fellowship development, particularly in Muslim areas.  Since 2006, we are working to promote house churches instead of congregational churches. Through language courses, guitar classes, humanitarian aid, literature distribution and a reading-café we seek to connect with the people at a personal level.

The team in Mostar has a care-giving and counselling ministry, involving teaching and counseling for the leaders of local churches. There is a saying: “Whoever drinks the water in Bosnia, will always come back!” We look forward to offering you a glass of cold water in Bosnia-Hercegovina!

Srpsko-Hrvatski

Za više informacije, gledajte na www.ba.om.org

1984-e godine, Bosna i Hercegovina je bila  domaćin Zimskih Olimpijskih igara. Osam godina kasnije, to je bilo mjesto ratišta. Prelijepa priroda – srušene kuće. Gostoprimljivi ljudi – sa dubokim emocionalnim ranama. To je Bosna i Hercegovina, zemlja kontrasta.

Bosna i Hercegovina (BiH) se nalazi na Balkanskom poluotoku, u Južnoj Evropi i graniči sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom. Zemlja je podijeljena na 2 entiteta: Republika Srpska (49% teritorije) i Federacija Bosne i Hercegovine (51% teritorije). Glavni grad BiH je Sarajevo. Populacija je oko 4 miliona, a glavne etničke grupe su Bošnjaci (44%), Srbi (31%) i Hrvati (17%). Glavne religije su  islam (Bošnjaci), pravoslavlje (Srbi) i katolicizam (Hrvati), evanđelističkih (protestantskih) krščana je sve skupa 800-1000 osoba. Zbog nedavnog rata i političke nestabilnosti, ova zemlja se još uvijek bori sa ekonomskom egzistencijom. Sistem političkog vođstva je korumpiran i komplikovan. Nezaposlenost je jako visoka (50-70% u nekim djelovima zemlje). Ljudi su počeli gubiti nadu za bolju budućnost.

U sred toga, mlade evanđelističke crkve šire Evanđelje Nade. Prije zadnjeg rata cijela Bosna i Hercegovina je imala samo 3 evanđelističke crkve. Sada imamo 25-30 malih zajednica i njihov broj raste.

OM je počela svoj rad u BiH 1998-e godine. Sada imamo 3 tima: u Dobrinji (predgrađe Sarajeva), u Bihaću (većinom muslimanski grad u sjevero-zapadnom djelu BiH) i u Mostaru (istorijski  grad u južnom djelu BiH). Imamo dobru suradnju sa lokalnim evanđelističkim crkvama. Naša želja je njih pojačati, podupirati i motivirati u njihovoj službi.

Glavni fokus timova u Bihaću i u Dobrinji je osnivanje novih zajednica,  posebno u muslimanskim područjima. Počevši od 2006-e godine, koristimo strategiju kućnih crkava umjesto tradicionale centralne crkve. Kroz kurseve  jezika ili gitare, podjele humanitarne pomoći i kršćanske literature i svima otvorenog kafića za čitanje, želimo se konektovati sa ljudima na ličnom nivou.

Služba tima u Mostaru je tipa dušebrižnivstva i savjetovanja, uključujući učenje i savjetovanje vođa lokalnih crkava. Imamo jednu izreku: „Ko god se napije vode Bosne i Hercegovine, uvijek će se  vratiti ovamo.“ Mi jedva čekamo priliku da možemo tebi ponuditi čašu hladne vode u Bosni i Hercegovini!